Kategorier
Aktuelt

Ny afdelingsformand

Afdelingsbestyrelsen holdt konstituerende bestyrelsesmøde den 4. november 2020. Her fratrådte Julie Søgaard som afdelingsformand, da hun fraflytter Havremarken. Yvonne Christiansen blev valgt som ny formand. Kevin Horsdal overtog Julies plads i bestyrelsen.

Kategorier
Aktuelt

Etablering af ny beplantning

Afdelingsmødet vedtog i august 2019, at Havremarken skulle have ny, vildere beplantning ved afdelingens seks facader, når renoveringsprojektet var overstået. Entreprenørvirksomheden Krat & Ko begynder at etablere den ny beplantning i uge 43. Beplantningen ved facaderne kommer til at bestå af busketter med en blanding af blandt andet hvidtjørn, kristtorn, hyld, ene, blågrøn rose, fjeldribs, […]

Kategorier
Aktuelt

Dialogpavillon

Områdeudviklingen i Frederiksberg Kommune kommer i uge 39 på besøg i Kvarteret ved Christian Paulsens Vej med en dialogpavillon. Her kan beboerne komme med input og idéer til udeområder og sociale tiltag i kvarteret. Se på opslaget i din opgang, hvor pavillonen er opstillet i perioden den 23. til 26. september. Udfyld og medbring spørgekort, […]

Kategorier
Aktuelt

Cirkus Panik i Havremarken

Den 5. august besøgte Cirkus Panik Havremarken. Mere end 50 børn og voksne mødte frem til en sjov og hyggelig eftermiddag med gøgl, gys, musik og akrobatik.