Andre relevante links

Nedenfor kan du finde links til andre sider, som er relevante for beboere i Havremarken.

Havremarken er en del af Frederiksberg Forenede Boligselskaber, FFB

FFB bliver administreret af KAB, som FFB samtidig er medejer af

Havremarken er medlem af Parknet

FFB er medlem af BL