Affald

Frederiksberg Kommunes vejledning i sortering af affald kan læses her.