Afdelingsbestyrelsen


Yvonne Christiansen, fmd.
Hanne Dahlgaard
Joachim O. Ottensten
Morten Hetmar Vestergaard
Kevin Horsdal

Suppleanter
Sarah Elgeti
Lars Schunk
Keith Horsdal

Afdelingsbestyrelsen bliver valgt af afdelingsmødet.

Kontakt bestyrelsen: bestyrelsen@havremarken.dk

Afdelingsbestyrelsens opgaver
Afdelingsbestyrelsen indkalder til afdelingsmøder.

Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes.

Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen.

Men afdelingsbestyrelsen er ikke ansvarlig for driften; det er organisationsbestyrelsen.

Dokumenter

Ældre dokumenter

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen oktober 2020

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 15. september 2020

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 18. juni 2020

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 7. januar 2020

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen september 2019

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 2. september 2019

Referat afdelingsbestyrelsesmødet den 28. maj 2018

Referat afdelingsbestyrelsesmødet den 20. marts 2018

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen af den 26. februar 2018

Referat afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2017

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen om budgettet for 2018 af den 23. august 2017

Referat afdelingsbestyrelsesmødet den 22. august 2017

Referat afdelingsbestyrelsesmødet den 17. maj 2017

Afdelingsbestyrelsens beretning for 2016-17 af den 3. april 2017

Referat af markvandringen den 21. marts 2017

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 2. marts 2017 samt bilag 1, bilag 2 og bilag 3

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen af den 20. december 2016

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 10. november 2016 samt bilag 1 og bilag 2

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 2. juni 2016

Aftale om driftsfællesskab af den 18. maj 2016

Orientering fra afdelingsbestyrelsen om afregning af gas af den 12. maj 2016

Afdelingsbestyrelsens beretning for 2015-16 af den 3. april 2016

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 9. marts 2016 samt bilag

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 10. november 2015 (med afdelingsbestyrelsens forretningsorden)

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen af den 28. oktober 2015

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 11. august 2015

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen af den 25. juni 2015

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 22. juni 2015

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 24. februar 2015

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 20. november 2014

Status på projekter af den 20. august 2014

Brev til organisationsbestyrelsen af den 5. august 2014

Forslag til repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014