Afdelingsbestyrelsen

Yvonne Christiansen, fmd.
Hanne Dahlgaard
Kevin Horsdal
Keith Horsdal
Lars Schunk
Sarah Elgeti, suppleant

Afdelingsbestyrelsen bliver valgt af afdelingsmødet.

Kontakt bestyrelsen: bestyrelsen@havremarken.dk

Afdelingsbestyrelsens opgaver
Afdelingsbestyrelsen indkalder til afdelingsmøder.

Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes.

Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen.

Men afdelingsbestyrelsen er ikke ansvarlig for driften; det er organisationsbestyrelsen.

Referater af afdelingsbestyrelsesmøder

Nyhedsbreve fra afdelingsbestyrelsen